Baria City Gate

: Quốc lộ 51, Phường Long Hương, TP. Bà Rịa

Biên Hoa New City

: Đường Hương Lộ 2, Phường Phước Tân, TP. Biên Hòa